Vores kunder

Her på siden gør vi dig klogere på de temaer og problemstillinger vi rådgiver om

Ejerne

Vores målgruppe er virksomhedsejere, som har behov for inspiration, sparring og rådgivning om deres nuværende ejermodel eller som har overvejelser om overgang til en anden ejerform. Mange spørgsmål rejser sig: Skal stifterne fortsætte, skal næste generation tage over, kan familiefælleskabet fortsætte, skal en fond stiftes, skal en kapitalfond inviteres ind, skal partnerkredsen udvides.

Vores kernetemaer:

Hvad hjælper vi med?

Eksempler på problemstillinger for ejere:

Familier

Hvordan kan en familie på 17 medlemmer optimere deres fælles virksomhedsejerskab?Hvordan sikres det, at den næste generation er rustet til at påtage sig ejerskabet?Hvad indebærer en familieforfatning?Hvordan etableres et effektivt familieråd?

Hvad er et family office?
Hvorfor og hvornår sætter man et family office op?
Hvordan ejer man et family office sammen?
Hvilken rolle skal familien have?
Transition fra at være virksomhedsejer til ejer af et family office – hvad er forskellen?

Er det en fornuftig beslutning for en familie at inddrage en kapitalfond i ejerkredsen?
Hvad er forskellene mellem forskellige typer af kapitalfonde?
Hvordan kan ejerskabet forvaltes, når en udenlandsk kapitalfond har erhvervet en betydelig andel i virksomheden?
Hvordan undgås konflikter mellem ejerne, og hvordan maksimeres virksomhedens værdi?

Hvordan kan en erhvervsfond aktivt udøve sit ejerskab af en specifik virksomhed?

Sker dette gennem deltagelse i virksomhedens  bestyrelse?

Hvordan kan en virksomhedsejer mest hensigtsmæssigt overdrage sine aktier til en fond, der har til formål at varetage stifterfamiliens økonomi, ejerskab af flere virksomheder og filantropi?

Hvordan kan en forening med mange hundrede medlemmer være den mest effektive ejer af et børsnoteret selskab?

Hvilken rolle spiller foreningens repræsentantskab i denne sammenhæng?

Hvem sidder i bestyrelsen?

Hvordan kan offentlige virksomheder forbedre deres governance-strukturer for at sikre effektiv ledelse og beslutningstagning?

Hvordan kan offentlige virksomheder optimere deres ressourceallokering og økonomistyring for at sikre økonomisk bæredygtighed?

Ejerskolen

Seminar om ejerskabsmodeller: Overblik, inspiration og diskussion – hvad er den bedste form for ejerskab for dig, dit firma og samfundet, og hvordan udøves det?  

Ejerskabsafklaring

Skræddersyet forløb – fremtidens ejerskabsform afklares gennem en dialog med ejere, arvinger og virksomhedens ledelse. 

Ejerskabsstrategi

Skræddersyet forløb – hvor vi sammen fokuserer på den bedste måde at implementere og professionalisere den valgte ejerstruktur. 

Ejer & NextGen udvikling

Skræddersyet forløb – hvordan udvikler vi bedst ejere og NextGens?

Fokus på fortsat at sørge for at alle er klædt på til og har det godt med deres roller, nu og i fremtiden.