Ejerskabsstrategi

– Ejerskabsmodel og udmøntning

Ejerskabsstrategi

Ejerskabsmodel og udmøntning.

Implementering og professionalisering af den valgte ejerskabsmodel.

Stiftereje, familieeje, family office, fonds- og foreningsejerskab.

Herunder f.eks.:

Family business pakken

– Når ejerskabet videreføres i familien

Med vores Family Business Pakke tilbyder vi et forløb bestående af flere moduler, der hjælper familien, eventuelt sammen med virksomhedsledelsen med at etablere sig som de bedste ejere af virksomheden.

Sammen gennemgår vi alle aspekter af family governance, hvor vi starter med at definere familiens fælles værdier og vision for familieejerskabet samt ønsker om virksomhedens udvikling.

Herefter fokuserer vi på familiens rolle i virksomheden, herunder dybdegående introduktion til emner som familieforfatning, familieråd, family office, kommunikation og konfliktløsning, før vi går videre til den fulde professionalisering af virksomheden. Dette inkluderer blandt andet bestyrelsessammensætning, uddannelse af næste generation samt valg af finansielle og juridiske rådgivere.

Spørgsmål og kontakt: kontakt@ejerskabskompagniet.dk

Family Business Pakken er for:

FONDSPAKKEN

– Overvejelse om fondsstiftelse

Overdragelse til en erhvervsdrivende fond kan være den rigtige løsning for virksomhedsejere, der ønsker både at sikre virksomheden og at yde støtte til et eller flere velgørende formål.  Det er også muligt at tilgodese familiemedlemmer.

Gennem en struktureret diskussion afklares, om det er hensigtsmæssigt at overdrage ejerskabet af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond.

Overvejelserne kan være: 

Spørgsmål og kontakt: kontakt@ejerskabskompagniet.dk

Fondspakken er for:

Familiepakken

– Når ejerskabet videreføres i familien

Med vores Familiepakke tilbyder vi et forløb bestående af flere moduler, der hjælper familien, eventuelt sammen med virksomhedsledelsen med at etablere sig som de bedste ejere af virksomheden.

Sammen gennemgår vi alle aspekter af family governance, hvor vi starter med at definere familiens fælles værdier og vision for familieejerskabet samt ønsker om virksomhedens udvikling.

Herefter fokuserer vi på familiens rolle i virksomheden, herunder dybdegående introduktion til emner som familieforfatning, familieråd, kommunikation og konfliktløsning, før vi går videre til den fulde professionalisering af virksomheden. Dette inkluderer blandt andet bestyrelsessammensætning, uddannelse af næste generation samt valg af finansielle og juridiske rådgivere.

Spørgsmål og kontakt: kontakt@ejerskabskompagniet.dk

Ejerskabsstrategi er for: